מתמטיקה
    האתר הראשי  |  דף הבית  
היישומון "כפל קפיצה" עוסק בהעמקת המשמעות של ארבע פעולות חשבון בעזרת שימוש בישר המספרים, ובמיוחד בהעמקת המשמעות של פעולות כפל וחילוק.
09:22 (05/10/11)

יישומון כפל קפיצה