מתמטיקה
    האתר הראשי  |  דף הבית  
באתר זה ניתן למצוא דפי עבודה בחשבון, מסוגים שונים המכילים תרגילי חשבון לרוב ובעיות מילוליות, לתרגול ולהכנה למבחנים בחשבון. את דפי העבודה והמבחנים בחשבון תוכלו להוריד ולהשתמש בהם לתרגול הילדים.
16:56 (10/08/11)

תרגולון-דפי עבודה בחשבון